NYE ØJNE PÅ DET I ARBEJDER MED

Ved at stille spørgsmål, modellere og tænke i metaforer og analogier, er det muligt at se på dit eller jeres arbejder med nogle nye perspektiver. Det hele er drevet af en oprigtig nysgerrig og interesse for, at forstå de systemer, processer, situationer, begreber, problemstillinger, mål og visioner som indgår. I mange tilfælde, vil det være en oplevelse af, at genopdage det centrale eller fundamentale.

EN AFSØGENDE PROCES

Ved at skitsere og lade samtaler og spørgsmål afsøge forskellige emner og måder at se på dem, finder vi sammen det der giver mest værdi at visualisere. Det at skitsere kræver ikke en bestemt faglighed eller gode tegnefærdigheder, så det er muligt for alle at være med. Det vigtigste er en forståelse for, at det altid er muligt at skifte perspektiv, detaljegrad og i sidste ende, vælge det visuelle format og udtryk, som vil passe til det færdige produkt og den kontekst det skal bruges i.

SIMPLE TEGNINGER

Når vi skitserer er det ikke nødvendigt at gøre tegningerne flotte. Faktisk tværtimod. Ved at bruge simple geometriske figurer, kan alle hurtigt tegne en firkant og sige at den repræsenterer noget i en større sammenhæng. Især når vi arbejder med noget abstrakt og komplekst, er de visuelle repræsentationer ofte også nød til at være det. Det samme gælder den symbolik der anvendes, som nemt kan være lidt tvetydig, med plads til undren og forskellige fortolkninger, der kan lede til vigtige diskussioner, hvor uenighed og misforståelser kan afklares.

HVORDAN FOREGÅR DET?

HENVENDELSE

Hvis du har spørgsmål eller forespørgsler, er det ganske uforpligtende at ringe eller skrive en mail – så kan vi evt. aftale et uforpligtende møde, hvor vi kan se nærmere på et potentielt forløb.

PLANLÆGNING

Første gang vi mødes prøver vi at definere vi formålet og designer derefter et forløb med den blanding af aktiviteter som bedst får os i mål. Derudover finder vi også en prisramme.

SKITSERING

Det aftale forløb bliver nu gennemført i en blanding af tekstoversættelse, individuelle samtaler og workshops, med den eller de personer som er relevante for at visualisere og simplificere projektet.

PRODUKTION

De vigtigste kan til sidst udvælges til produktion i den type og stilart der passer projektet bedst.

HISTORIEN BAG ILLUMATOR SERVICES

Langsom læser

“EN LANGSOM, MEN GRUNDIG LÆSER”

Behovet for at se information i stedet for kun at høre eller læse den, har fulgt mig siden folkeskolen, hvor jeg var en lidt sen og langsom læser. Det har sidenhen gjort diagrammer, modeller og illustrationer nødvendige for at forstå og huske – især mere komplekse systemer og teorier.

VISUELLE LÆRINGSPERSPEKTIVER

Efter nogle år som ingeniørstuderende med mange modeller, flow charts og visuelle notater, blev min interesse for informativ grafik og illustration kickstartet: På kandidaten Læring og Forandringsprocesser, så jeg den speedanimerede udgave af Sir Ken Robinsons oplæg om et paradigmeskifte i uddannelse og var solgt. Sidenhen blev det til et par studieprojekter om Potentialet i tegning.

Mine egne erfaringer som studerende, projektleder, konsulent og underviser

PROJEKTLEDELSE OG UNDERVISNING

Som studerende, projektleder, konsulent og underviser, har jeg erfaret, at informativ grafik og illustration kan bruges til at forklare, formidle og forankre det der er for abstrakt og komplekst til at blive kommunikeret i tekst og tale alene. Dem jeg arbejdede sammen var altid begejstrede for at se vores arbejde illustreret, men troede desværre ikke på, at deres egne skitser eller tegnefærdigheder kunne bruges.

TAG KONTAKT OG HØR MERE…

Hvis du har spørgsmål eller forespørgsler, så tag endelig kontakt og hør mere om prisniveau og de forskellige muligheder der er for at visualisere det du eller I arbejder med.

X